Kování

  Kování 


SECUSTIK – okenní klika

Okenní kliky SECUSTIK splňují požadavky normy AhS RAL-RG607/13. Mají blokovací mechanismus, který je integrovanou zárukou bezpečnosti, protože znemožňuje neoprávněné posunutí okenním kováním zvenku. Blokovací mechanismus při otáčení klikou SECUSTIK o 180° z uzavřené polohy do výklopné polohy zapadává se slyšitelným cvakáním do speciálních drážek. Spojovací prvek mezi klikou a čtyřhranem přitom působí jako „mechanická dioda“ – umožňuje ovládání okenní kliky zevnitř, jak je běžné, ale blokuje kliku v případě, že se s ní někdo pokusí manipulovat zvenku. Systém SECUSTIK má ochrannou známku a je patentován.

Takto vzniká typický zvuk klik Secustik
Kování

Obr. 1: Patentovaný blokovací mechanismus okenní kliky SECUSTIK

Kování

Obr. 2: Zajišťovací kolíky (1) při otáčení okenní klikou zapadnou se slyšitelným cvaknutím do speciálních drážek v pouzdře (2).

Kování

Obr. 3: Při otáčivém pohybu jsou zajišťovací kolíky (1) unášeny pomocí spojovacího prvku (3) k dalším drážkám (2), do kterých opět slyšitelně zapadnou.

Takto klika SECUSTIK účinně brání pokusům o vloupání
Kování
Kování

Obr. 5: Při pokusu o vloupání jsou zajišťovací kolíky (1) zatlačeny spojovacím prvkem (3) do drážek v pouzdře (2).

Kování

Obr. 6: V této poloze kolíky (1) zabrání otočení okenní klikou zvenku. Okenní klika se zablokuje, a tak se oknem žádný zloděj dovnitř nedostane.


Celoobvodové kování ROTO NT

Firma ROTO FRANK AG má na českém trhu významné místo, a to hlavně díky kvalitě svých výrobků. Svůj věhlas však šíří také prostřednictvím inovací, vývoje i nabídky speciálních typů kování. Oplývá také rozsáhlou nabídkou příslušenství, které lze do kování snadno zabudovat. Vždy přitom klade důraz na maximální zajištění bezpečnosti výrobku proti násilnému vniknutí.

ROTO FRANK AG v současné době dodává na český trh poslední typ kování z vývojové řady ROTO pod obchodní značkou ROTO NT. Toto kování je postaveno na principu multifunkčních systémových prvků, jež umožňují řešit okenní i balkonové konstrukce různými způsoby. Lze použít systém otvíravý, otvíravě sklopný a sklopně posuvný.

Základní prvky konstrukčního řešení

Mezi charakteristické rysy ROTO NT, kterými se liší od jiných typů kování, patří zejména:

Kování

Povrchová úprava vždy patřila mezi základní priority firmy ROTO FRANK AG, neboť přímo souvisí s životností kování a zaručuje jeho bezpečné fungování. Nová povrchová úprava, kterou firma používá od roku 2008, se řídí posledními poznatky vědy v oblasti nanomolekul. V sériové výrobě je označována jako RotoSil Nano.

Tato progresivní povrchová ochrana poskytuje vysokou odolnost kování proti korozi a mnohonásobně převyšuje požadavky norem RAL RG607/3. Proto je vhodná do všech klimatických oblastí, včetně oblastí s obsahem mořské soli ve vzduchu.

Je vytvořena na bázi zinkování a chromování bez šestimocného chrómu. Při výrobě se používají také nanomolekuly a ve finální fázi dochází k máčení povrchu ve speciálním akrylátovém laku s dodatečným vytvrzením při teplotě 80 °C.

Na pohled se jeví jako jednolitý matně stříbrný povrch bez reflexních optických efektů. Takový design má velkou přednost, nepůsobí rušivým dojmem, a to ani na tmavých odstínech dřevěných konstrukcí.

Profil vrchní krycí lišty kování je vyroben tak, aby umožnil snížit hmotnost kování, jeho mechanická pevnost je ovšem zachována. Krycí lišta je tvarována způsobem, který dovoluje na závěrové čepy umístit speciální vedení, podstatně zvyšující odolnost čepů proti ohybu. Toto vedení však zároveň nepřevyšuje úroveň kovací drážky okenního křídla.

Kování

Jednotlivé kovací díly jsou v drážce okenního křídla připevněny samoupínacími prvky. Ty zvyšují odolnost kování proti násilnému vytržení a zjednodušují jeho montáž. Kování je tak možné nejprve kompletně zasunout do kovací drážky a pak přišroubovat vruty. Jednotlivé díly kování se k sobě připevňují bez použití spojovacích prvků. Povrch okenního křídla je proto jednolitý.

Dalším jedinečným konstrukčním prvkem jsou závěrové čepy. Jsou navrženy tak, aby zajistily přítlak okenního křídla k rámu. Ve standardním typu kování se používají dva typy závěrových čepů:

Kování

a) Válcový s možností stranového seřízení.

Kování

b) Válcový s hříbkovým zakončením. Ten umožňuje fixní seřízení ve dvou osách, tj. stranového seřízení přítlaku a výškového seřízení. Tím lze omezit překročení výrobních nebo montážních tolerancí s ohledem na rozměry křídla a rámu.

Oba typy čepů jsou zajištěny ze spodní strany roznýtováním a z horní strany mají speciální vodicí kulisu, která zvyšuje pevnost čepu v případě ohybu.

Křídlo lze seřídit pomocí kování ve třech osách vůči rámu:

 • stranové seřízení je možné provést na spodním i horním závěsu
 • výškové seřízení se dělá pouze na spodním závěsu
 • seřízení přítlaku se provádí na všech zavíracích čepech kování a na spodním i horním závěsu
 • vymezení vůle kování mezi okenním křídlem a rámem lze docílit seřízením výšky čepu spodního a horního rohového vedení
Kování Mikroventilace

Je vyrobena jednoduše, ale zároveň účinně. Prvky kování křídla zůstávají stejné, pouze v rámu je navíc speciální mikroventilační díl. Tento systém mikroventilace drží okenní křídlo v mikroventilační poloze pevně, díky čemuž nedochází k rušivým zvukům při nárazu větru do oken.

Kování Nadzvedávací a blokovací systém

Obě funkce jsou spojeny v jednom prvku a zajišťují perfektní navedení okenního křídla do rámu. Zároveň zamezují tomu, aby někdo manipuloval s klikou, když je okenní křídlo otevřené.

Kování

Základní bezpečnost zajišťuje rámový uzávěr a čep ve tvaru hříbku, které jsou umístěny na spodní straně okenního křídla.

Pojistka proti průvanu zamezí tomu, aby se okno vlivem průvanu samovolně zavřelo. Je funkční při sklopení okna a je vložena přímo v kovacích dílech, tzv. rámových a křídlových nůžek, které umožňují sklopení okenního křídla. To lze sklopit do dvou poloh: plné a poloviční vyklopení.

Západka se běžně používá u balkonových dveří. Přidržuje křídlo okna v rámu bez použití kliky a funguje jako permanentní magnet. Tím je zaručena naprostá bezhlučnost při otevírání a zavírání křídla.

Kování

Klasické kování je automaticky vybaveno jedním základním bezpečnostním dílem, který bývá na spodní straně okenního křídla.

Kování Roto NT vyhovuje všem stupňům mechanické bezpečnosti pro stavební výplně podle DIN, a to ve třídách odporu vniku č. 1, č. 2 a č. 3. Standardní provedení kování dovoluje přechod na bezpečnostní třídu č. 1 s minimálními náklady.

Stavebnicový systém kování vám umožňuje použít také elektronickou ochranu stavebních výplní. Můžete ji zprovoznit i dodatečně. Magnetický prvek 1 je připojen ke stávající skladbě kování, snímací prvek 2 je umístěn v rámu. Snímací prvek lze do bezpečnostního okruhu zapojit jak s pomocí vodičů, tak i bezdrátově.

Do základní sestavy kování patří i další prvky kování, které výrazně zvyšují komfort při otevírání a sklápění dveří či oken.

Sklopné nůžky

K použití se nabízejí speciální sklopné nůžky, díky kterým sklopíte křídlo do dvou různých poloh. Současně dovolují otočit jej o devadesát stupňů, do tzv. mycí polohy. Kromě těchto možností můžete křídlo sklápět do libovolných úhlů.

Polohové sklápění křídel

Umístěním tzv. větracích nůžek do sestavy kování můžete vyklopit křídlo do libovolné polohy, a následně jej v této poloze zajistit pomocí kliky.

Omezovač a brzda křídla

Doplněním kování o speciální díl na spodní straně křídla se otevřené okenní křídlo stabilizuje. To znamená, že libovolný úhel otevření nastavíte pomocí ovládací kliky. Tento systém omezuje otevření křídla do úhlu devadesát stupňů. Tím, že jsou různé způsoby ovládání křídla vloženy do jedné stavební výplně, lze nastavit celkem šest různých poloh okenního křídla.

Nový systém dětské pojistky

Zajistí okenní křídlo tak, aby jej šlo pouze sklopit. Klasické provedení dětské pojistky má vážný nedostatek, protože při otočení kliky do vodorovné polohy je křídlo přidržováno k rámu pouze dětskou pojistkou. Tu lze při větších rozměrech křídel násilím vytrhnout, a tím poškodit křídlo i rám.

Nové řešení spočívá ve změně křídlových nůžek a sklopného rámového uzávěru. Mění funkci ovládání tak, že při poloze kliky svisle dolů je křídlo zavřeno. Ve vodorovné poloze je sklopeno a při svislé poloze nahoru je křídlo otevřeno.

Použitím kliky, která dovoluje pohyb pouze o devadesát stupňů, může dítě okno pouze sklopit nebo zavřít. Pro otevření křídla je možné kliku odjistit klíčem a křídlo otevřít. Tím pádem mizí nevýhody klasické dětské pojistky.

Patio 4150 S (Z) – kování pro sklopně posuvné systémy okenních a balkonových výplní s možností ovládat sklopení otáčením kliky (varianta Z).

Patio Live – zcela nový typ bezbariérového provedení zdvižně posuvného kování. Nedochází u něj k nadzvedávání okenního křídla, ale pohybuje se těsnění. Tento systém dovoluje provětrávat místnost a současně mít bezpečně zavřené křídlo, které zajišťují rámové uzávěry.

Zhodnocení

Kování ROTO NT je nesporně přínosné v tom, že výrobcům stavebních výplní zvyšuje produktivitu práce. Zákazníkům zase může nabídnout jakékoli řešení jejich technických požadavků.

Z hlediska každodenního uživatele přináší 100% funkčnost a spolehlivost, včetně maximálního komfortu při obsluze. Základní bezpečnostní prvky jsou už ve standardním provedení kování.

Závěrem

Obchodní zastoupení ROTO FRANK AG pro Českou republiku vzniklo v roce 1992. Jeho hlavní sídlo je v Novém Městě na Moravě, pobočky pak v Kunicích u Prahy a Olomouci. Dodává nejen kování, ale veškerý sortiment pro oblast stavebního kování a technické i softwarové podpory. To všechno proto, abychom mohli uspokojit širokou škálu potřeb našich zákazníků.


Sdílet na sociální služby:    

  JS okna s.r.o.

Specializujeme se na prodej a montáž plastových oken a plastových dveří a také hliníkových oken a dveří do všech typů panelových a rodinných domů či komerčních staveb. Dodáváme také žaluzie a sítě proti hmyzu.

  Novinky
 • Provozovna otevřena
  Vážení zákazníci,
  naše firma je po dobu rekonstrukce v provozu.
  Prosíme dbejte zvýšené opatrnosti při procházení stavbou.
  Reference
  Kontakty
    JS okna s.r.o.

Vřesinská 128/40
708 00 Ostrava - Poruba

    +420 731 158 218