I3 systém

  I3 systém 


Co jsou připojovací spáry

I3 systém

Pod pojmem „připojovací spára otvorových výplní“ je míněn prostor, který je na obvodovém plášti každé budovy mezi zdivem a konstrukcemi, jako jsou okna, dveře, prosklené fasády či střešní světlíky.

I3 systém

V současné době je používán převážně jeden způsob montáže: okno je mechanicky ukotveno do otvoru a vzniklá spára zaplněna polyuretanovou pěnou. Ta má sloužit jako tepelný izolant spáry.

Jestliže je spára narušena, vznikají tepelné mosty, praskliny v omítce a plísně. Ve svém důsledku může dojít v krajních případech až ke snížení výkonu či degradaci okolních stavebních konstrukcí.

Výše uvedené platí pro všechny typy konstrukcí otvorových výplní, to znamená hliníková, PVC i dřevěná okna.

Jistota kvalitního těsnění

I3 systém

Podle nejnovějších poznatků a v souladu s požadavky kladenými na připojovací spáru vyvinula ?rma Tremco illbruck kompletní okenní těsnicí systém i3, který šetří vaši energii a utěsní spáry. Tento systém byl prověřen nezávislým institutem pro okenní techniku v Rosenheimu, který otestoval spolupůsobení jednotlivých komponentů za extrémních podmínek. Systém i3 byl zhodnocen jako celek.

Devět systémových komponentů pro vnitřní, středové i vnější utěsnění je možno libovolně kombinovat podle potřeby konkrétní stavby. Nezávisle na materiálu okenních rámů se můžete rozhodnout, které produkty patřící do systému illbruck i3 chcete použít.

Požadavky na připojovací spáru (dle ČSN 70540-2)

 • nulová propustnost vody
 • nulová propustnost vzduchu
 • zamezení vzniku kondenzátu
 • umožnění dilatace (těsnící i kotevní prvky)
 • tepelná a zvuková izolace

Konstrukční doporučení

I3 systém

Proveditelnost detailu je v řadě případů klíčem k úspěšné aplikaci a funkčnímu výsledku. Neprodyšná vrstva je umístěna na interiérové straně izolační roviny, kde je zamezeno proudění vzduchu a vlhkosti do konstrukce či spoje. Na exteriérové straně jsou naopak umístěny materiály vysoce prodyšné, avšak odolné vůči průniku deště. Styky a spoje musí být utěsněny účinnými těsnícími materiály s požadovanou životností – materiály, které odolávají vlivu povětrnosti, dilatačním pohybům a objemovým změnám. Z hlediska prostupu vodních par a nebezpečí kondenzace vodní páry v konstrukci je výhodné řadit vrstvy v konstrukci tak, aby se velikost součinu tepelné vodivosti a faktoru difúzního odporu jednotlivých vrstev směrem od vnitřního povrchu (od interiéru) postupně snižovala. Při takto uspořádaném detailu může snadno docházet k žádoucímu odvětrání spáry.

Nejčastější chyby při montáži

 • použití pouze PUR pěny (nedostatečná schopnost dilatace, nasákavost)
 • řešení pouze na jedné stranně spáry (použití pouze hydroizolační fólie nebo vzduchotěsné fólie)
 • záměna v pořadí těsnicích materiálů
 • nedodržení postupů při navrhování a provádění detailu

Výhody i3 okenního těsnicího systému

 • desetiletá garance na funkci připojovací spáry
 • díky úsporám energie návratnost investice ještě v době trvání garance
 • výrazné snížení hladiny hluku
 • zabránění průniku vlhkosti a vzniku plísní

Těsnění ve třech úrovních

I3 systém


Desetiletá záruka na illbruck „i3“

Na okenní těsnící systém illbruck i3 nabízíme desetiletou záruku vztahující se na funkčnost spár, což znamená:

 • odolnost proti dešti až do 600 Pa podle DIN EN 1027
 • účinné vyplnění okenních spár
 • odolnost proti průvanu dle DIN 4108-7

I3 systém


Nejlepší řešení pro ochranu budov

Společnost Tremco illbruck vznikla v září 2005 sdružením evropské divize společnosti Tremco Sealant/ Weatherproo?ng a illbruck Sealant Systems.

Toto silné spojení znamená pro Tremco illbruck vedoucí pozici v oblasti lepidel, zasklívání, těsnění proti vodě, ochrany střech, podlah a protipožární ochrany na trzích v Evropě, Africe a Středním Východě. Silné značky jako Tremco, illbruck, Perennator, Comprimband a Nulli?re přinášejí inovativní a spolehlivé produkty společně s navazujícími bezkonkurenčními službami.

Tremco illbruck je součástí Tremco Inc. (USA), skupiny RPM. Zaměstnává více než tisíc lidí v 17 zemích světa.


Sdílet na sociální služby:    

  JS okna s.r.o.

Specializujeme se na prodej a montáž plastových oken a plastových dveří a také hliníkových oken a dveří do všech typů panelových a rodinných domů či komerčních staveb. Dodáváme také žaluzie a sítě proti hmyzu.

  Novinky
 • Provozovna otevřena
  Vážení zákazníci,
  naše firma je po dobu rekonstrukce v provozu.
  Prosíme dbejte zvýšené opatrnosti při procházení stavbou.
  Reference
  Kontakty
    JS okna s.r.o.

Vřesinská 128/40
708 00 Ostrava - Poruba

    +420 731 158 218